• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Danych osobowe w naszym sklepie są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach

prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych

(RODO).

Administratorem danych osobowych jest:

Aldona Duda – Duduś

20-446 Lublin

NIP: 5491483587

REGON: 060694154

W sprawie dotyczącej przetwarzania danych podanych w trakcie zakupu w naszym sklepie możesz się

z nami skontaktować pod adresem e-mail: pressiword@wp.pl

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zobowiązujemy się dbać o to, by dane osobowe były przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone oraz aby były bezpieczne.

Rodzaje danych osobowych

Będziemy na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to nasz Sklep.

Niektóre dane osobowe są nam niezbędne w celu sprzedaży naszych produktów, natomiast podanie innych

danych jest dobrowolne.

Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy:

  • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
  • dane adresowy, przede wszystkim adres doręczenia produktu;
  • dane dotyczące płatności, a więc np. numery rachunków bankowych czy kart kredytowych;
  • informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania,
  • w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje,
  • uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko w celu wysłania zamówionego produktu, ewentualnych zwrotów i reklamacji.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do

minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Nikomu nie udostępniamy Państwa danych osobowych.

Prawa właściciela danych osobowych:

W każdej chwili masz prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przetwarzamy. W tym celu

możesz donas napisać na adresy wskazane na początku Polityki Prywatności. Odpowiedź przekażemy Ci co do zasady w formie e-mail.

W każdej chwili możesz wnieść prośbę o usunięcie swoich danych.

Możesz także żądać uaktualnienia lub poprawienia Twoich danych.

Masz prawo w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, które przetwarzamy. Wyjątkiem

są sytuacje, kiedy czekamy opłacenia zamówionego przez Ciebie produktu.

 

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy masz prawo zgłosić skargę do

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane związane z Twoimi zakupami przechowujemy tak długo, aż nie wygasną potencjalne roszczenia

Twoje lub nasze związane z daną sprzedażą produktu.

Dane potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych przechowujemy tak długo, jak wymagają tego

przepisy rachunkowe lub podatkowe.