W roku 2019 po raz 11 odbył się konkurs Zabawka Roku Dla zabawek dziecięcych jest to bardzo ważny konkurs, gdyż kunsumentami są dzieci. Znak jakości zabawki to najważniejszy wskaźnik poziomu zabawki. Prezentowane w konkursie zabawki były poddawane ocenie pod względem: - czy zabawka jst bezpieczna, z jakiego materiału jest wykonana, czy odporna jest na zniszczenia, na ile trwała jest konstrukcja czy posiada substancje niekorzystne dla zdrowia, - pondto wzięto pod uwagę jak dane elementy łączą się w całość oraz możliwości łączenia danej zabawki z innymi, - kolejnym atutem to niesztampowość zabawki oraz na ile zabawka jest ekologiczna, - kolejna ocena to jak może oddziaływać dana zabwka na rozwój dziecka, - kolejna ocena to czy zabawka może zachęcic kolorystycznie, - na końcu pod uwagę wzięto również prawidłowość opisu zabawki Impreza ta odbywa się dwa razy do roku i podczas niej fachowcy od poszczególnych dziedzin ustalają, które zabawki dziecięce winny znaleźć się w centrum zaintresowania rodziców